Puutumme epäkohtiin kun asukkaiden etu niin vaatii

Päätöksenteko ei ole koskaan täydellistä, mutta se voi olla nykyistä asukasystävällisempää ja avoimempaa.

Mielipide julkaistu Hämeenlinnan kaupunkiuutisissa 26.9.2018

Kaupunginvaltuutettu Timo Kaunisto (kesk) sekoittaa kolumnissaan 19.9. kolme keskenään hyvin erilaista tapausta: Kiertokapulan alueelle haaveillun polttolaitoksen, Engelinrannan kaavoituksen ja Velssin asfalttiaseman. Siksi käyn ne tässä selvyyden vuoksi lyhyesti läpi.

Kiertokapulan alueelle haaveiltua polttolaitosta ei ole vielä olemassa. Siitä on tehty vasta arviointiselostus, joka on pohjana mahdolliselle ympäristölupahakemukselle. Varsinaista ympäristölupaprosessia ei siis ole käynnistetty eikä lupaa ole haettu AVI:lta. Kaupunginhallitus käsitteli 8.1.2018 ainoastaan lausunnon antamista laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Tein kokouksessa muutosesityksen, jossa esitin lausuntoon lisälausetta ”Hämeenlinnan kaupungin näkemyksen mukaan lämpölaitos voidaan rakentaa ja nykyisiä toimintoja laajentaa, mikäli voidaan varmistua siitä, etteivät asukkaat ja ympäristö altistu haitallisille päästöille”. En saanut kannatusta. Jos laitoksen suunnittelu ja ympäristölupaprosessi etenevät, tulee päättäjillä ja asukkailla olemaan useita mahdollisuuksia ottaa kantaa ja vaikuttaa lopulliseen päätökseen.
Engelinrannan kaavoitus on valtava ja pitkäkestoinen kokonaisuus. Kaunisto viittasi kolumnissaan valtuustossa tehtyyn ponsi-esitykseen. Ponsi oli turha, koska siinä esitetyt asiat kuuluvat normaaliin kaavaprosessiin. Maankäyttö ja rakennuslaissa edellytetään, että alueiden käyttö ja rakentaminen järjestetään niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Totesinkin kokouksessa, että annetaan virkamiesten hoitaa osuutensa ja otetaan me päättäjät kantaa asemakaavaesityksiin sitä mukaan kun niitä tuodaan päätöksentekoon. Parin Engelinrannassa sijaitsevan kiinteistön asemakaava tulee lautakuntakäsittelyyn joulukuussa ja etenee sen jälkeen hallitukseen ja valtuustoon. Tässä prosessissa on monta kohtaa, joissa kaavan tarkkaan sisältöön, kuten rakennettavien neliöiden määrään ja rakennusten kerroslukuihin voidaan vaikuttaa. Asia ei siis ole päätöksentekijöiden ulottumattomissa, vaikka kolumni niin antaa ymmärtää. Tulemme tekemään muutosesityksiä Engelinrannan asemakaavoihin, mikäli virkamiesesitykset eivät ole asukkaiden edun mukaisia.

Velssin asfalttiaseman tapaus on aivan erilainen kuin edellä mainitut. Siinä asukkaille merkittävää haittaa aiheuttavaa toimintaa yritetään sijoittaa uuden ja laajan asutuksen viereen. Kun suunnittelutarveratkaisua esiteltiin kaupunginhallitukselle, jäi osa päätöksentekoon vaikuttavista asioista esittelemättä. Tehty päätösesitys ja sen sisältö perustuivat kokonaisharkintaan, jossa suljettiin pois laajempi kuuleminen ja asukkaiden todelliset vaikutusmahdollisuudet. Kaupungilla olisi ollut mahdollisuus vaatia näitä. Asiaan olisi myös reagoitu kaupunginhallituksessa, jos kaikki tiedossa olleet asiat olisi silloin esitelty meille päättäjille. Parempi kuitenkin on, ettei asioista nyt vaieta vaan yritetään korjata epäkohdat jälkikäteen. Asfalttiaseman sijaintiin on vielä mahdollista vaikuttaa. Se ei kuulu Velssiin.

Lulu Ranne,
kaupunginhallituksen jäsen (PS)

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *