Asfalttiaseman sijoittamispäätös oli virhe

Mielipide julkaistu Hämeen Sanomissa 17.9.2018

Kaiken päätöksenteon on pohjauduttava riittävään, oikeaan ja asianmukaiseen tietoon. Viranomaisen on huolehdittava siitä, että kaikki ratkaisun kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset on hankittu (Hallintolaki 6 luku 31 §). Asukkaille tärkeissä ja heidän elinolosuhteisiinsa ja oikeuksiinsa vaikuttavissa asioissa on myös syytä laajentaa kuultavien piiriä enemmän kuin lainsäädäntö edellyttää.

Asfalttiaseman sijoittamista Velssiin käsiteltiin Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa 18.6.2018. Esittelytekstistä ei käynyt millään lailla ilmi, että sijoittamisen taustalla on asukkaita haittaavan toiminnan siirtäminen paikasta toiseen. Asfalttiaseman toiminta halutaan siis lopettaa Mäkelän teollisuusalueella, jossa sen haitat ovat olleet asukkaille merkittäviä, ja siirtää Velssiin ja sillä asuvien riesaksi. Tämä päätöksenteon kannalta ratkaiseva tieto oli viranhaltijoiden tiedossa ja se olisi myös pitänyt tuoda meille päättäjille. Asfalttiasema heikentää lähialueiden asukkaiden asuinolosuhteita ja alueen vetovoimaa. Asuinaluetta on myös ollut tarkoitus laajentaa, mutta asfalttiasema todettuine haittoineen estää tämän kehittämisen tehokkaasti.

Tiedossa olleet ongelmat hajuhaittoineen ja vaikutuksineen voidaan arvioida niin merkittäviksi, että kaupungin viranhaltijoiden olisi pitänyt laajentaa kuulemista lähialueen asukkaisiin.

Kaupungin tuleekin selvittää asfalttiasemaan liittyvä päätöksentekoprosessi perin pohjin. Onhan kaikkia naapureita kuultu asianmukaisesti? Laiminlyötiinkö kuulemisessa asukkaita, joiden asumisolosuhteisiin asfalttiasema vaikuttaisi? Onhan asiassa toimittu kaikin puolin puolueettomasti ja avoimesti? Hallintolain mukaan on täysin mahdollista poistaa päätös ja ottaa se uudelleen käsittelyyn, mikäli se perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen (Hallintolaki 8 luku 50 §).
Hämeenlinnan vetovoimaa ja asukaslukua kasvatetaan korjaamalla virheet ja toimimalla tosiasiallisesti asukkaiden etu edellä. Asfalttiaseman sijoituspäätös Velssiin oli virhe.
Lulu Ranne, kaupunginhallituksen jäsen (PS)

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *