ETUSIVU

LULU RANNE 59

Pelastetaan Suomi ja ratkaistaan kotimaamme ongelmat –

ei tehdä niitä lisää

Tasapainoinen julkinen talous on jokaisen suomalaisen paras tuki ja turva. Talous on saatava tasapainoon tuhoamatta elinkeinoelämää, työllisyyttä ja peruspalveluja kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Keskustelussa ratkaisuiksi esitetään kuitenkin vain joko raakoja leikkauksia suomalaisten arkeen, hyvinvointiin ja palveluihin tai veronkorotuksia, vaikka on olemassa muitakin keinoja.

Perussuomalaiset ovat ajaneet julkisten menojen asettamista tärkeysjärjestykseen jo vuosia. Nyt on viimeinen hetki toteuttaa  linjauksiamme, jotta Suomen talous ja kansalaisten sekä yritysten hyvä ja turvallinen arki saadaan pelastettua ja viennin toimintaedellytyksiä kohennettua. Talous saadaan tasapainoon, työllisyyttä parannetaan ja hyvinvointipalvelut turvataan seuraavin toimin:

→Tehdään välittömät ja merkittävät leikkaukset sellaisista kohteista, joista kansalaiset ovat valmiita leikkaamaan. Leikkauslistalla ovat ylikireä ilmastopolitiikka, kehitysapu, maahanmuutto, Yle, poliittisen tuet ja Sitra.

→Käynnistetään näiden miljardileikkausten rinnalla valtavaksi paisuneen julkisen sektorin trimmaus- ja säästöohjelma. Julkiset menot ja toiminnot on pistettävä tärkeysjärjestykseen. Sen myötä voidaan turvata suomalaisten ydinpalvelut, kohtuuhintainen ja sujuva arki, kasvattaa ostovoimaa, löytää veronlaskuvara ja verokiilan pienentämisen eväät. Me tarvitsemme lisää hoitajia, opettajia, varhaiskasvatuksen työntekijöitä, poliiseja, mutta näiden ydintehtäviä hoitavien tärkeiden ammattilaisten rinnalla tehdään valtavasti sellaista, joka ei hyödytä kansalaisia millään tavalla. Julkisen sektorin koko suhteessa yksityiseen on vinksallaan ja tuottavuus heikkoa.

→Talouden tasapainottamisen myötä saadaan veronlaskuvaraa, pienennetään työn verotusta ja verokiilaa. Tällä ylläpidetään ostovoimaa ja luodaan varmasti niitä yksityisiä työpaikkoja, joita hallituksen massiiviset ja jättikalliit työvoimapoliittiset hankkeet turhaan etsivät.

→Hiilineutraaliustavoite siirretään vuoteen 2050, päästökauppa pistetään tauolle ja tehdään viisaita kansallisia päätöksiä, jotta suomalaiset voivat elää hyvällä omalla tunnolla kohtuuhintaista, turvallista ja hyvää arkea. Päästövähennykset suunnitellaan ja toteutetaan siten ja siinä aikataulussa, että ne eivät nosta kansalaisten elinkustannuksia ja siten syö ostovoimaa. Hiilijalanjälkeä pienennetään parhaiten korvaamalla tuontia puhtaammalla kotimaisella tuotannolla.

→Julkinen hallinto trimmataan kauden aikana EU:n tehokkaimmaksi, mikä mahdollistaa verojen ja maksujen laskemisen sekä kestävyysvajeen kattamisen. Vain siten peruspalvelujen rahoitus voidaan turvata siinäkin tapauksessa, että talous kasvaa heikosti.

→Julkisen sektorin pienentyessä verokiila pienenee. Tämä parantaa Suomen kilpailukykyä ja lisää työllisyyttä. Vapautuneita osaavia henkilöresursseja voidaan siirtää julkisen hallinnon sisällä työvoimapulaa kärsiviin tehtäviin, tai yksityiselle sektorille tekemään jotain, mitä Suomi voi myydä.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa! 

Lulu Ranne kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, diplomi-insinööri

Tapahtumakalenteri

Ei tapahtumia