Esittely

Olen luotettava ja ahkera kansanedustaja, diplomi-insinööri. Lähdin mukaan politiikkaan seurattuani kasvavalla kauhulla yhteisten asioiden kehnoa hoitamista ja yhteiskunnan eriarvoistumista. Päätöksiä tehtiin vailla riittävää tietoa. Ihmisten arki ja peruspalvelut eivät olleetkaan keskiössä. Verorahoja käytettiin huolimattomasti. Epäoikeudenmukaisuuden ja turvattomuuden lisääntyminen, talouden kurjistuminen ja totuuden näkeminen politiikasta ovat lisänneet haluani saada aikaan muutosta. Suomen ja sen kuntien talous on laitettava kuntoon ja johtamista on uudistettava. Päätökset on tehtävä luotettavaan tietoon pohjautuen, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Teen töitä tosiasioihin perustuvan, oikeudenmukaisen ja asukaslähtöisen päätöksenteon eteen. Nostan esiin epäkohtia ja esitän parempia ratkaisuja tilalle.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Tärkeimmät luottamustehtävät

  • Kansanedustaja 2019-
  • Eduskuntaryhmän 2.varapuheenjohtaja 2021-
  • Suuren valiokunnan jäsen, Valtiovarainvaliokunnan varajäsen (läsnäolovelvollisuus), Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti 2022
  • Varakansanedustaja 2015-2018
  • Maakuntahallituksen jäsen 2017-
  • Kaupunginhallituksen jäsen 2013-
  • Kaupunginvaltuutettu 2008-

Työkokemus ja koulutus

Valmistuin diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta 1998. Olen myös suorittanut oikeustieteen opintoja. Olen työskennellyt kotiavustajana, sairaala-apulaisena, tarjoilijana ja maastotyöntekijänä Hämeen tiepiirissä sekä Pariisin tielaitoksella ennen valmistumistani korkeakoulusta.

Toimin  ennen kansanedustajan työtäni Hämeen ympäristökeskuksessa, Hämeen ELY-keskuksessa sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa valtakunnallisessa tiimissä ympäristö- ja hankeasiantuntijana.  Niin pohjavedensuojaus, maankäyttö, kaatopaikat kuin siistit sisätyötkin ovat tulleet tutuiksi. Tehtäviini kuuluu myös tehtäviä maakunnallisten ja valtakunnallisten ympäristöhankkeiden parissa sekä kielitaitoni myötä myös kansainvälistä yhteistyötä.

Kuvagalleria