ETUSIVU

Ratkaistaan ongelmat –

ei tehdä niitä lisää

Tasapainoinen julkinen talous on jokaisen tuki ja turva. Se on saatava tasapainoon tuhoamatta elinkeinoelämää, työllisyyttä ja peruspalveluja. Keskustelussa ratkaisuiksi esitetään joko raakoja leikkauksia tai veronkorotuksia, vaikka on olemassa muitakin keinoja.

Talous saadaan tasapainoon, työllisyyttä parannetaan ja hyvinvointipalvelut turvataan seuraavin toimin:

  • Lyhyellä tähtäimellä välttämättömät elvytystoimet on toteutettava työn verotusta ja verokiilaa pienentämällä. Tällä ylläpidetään ostovoimaa ja luodaan varmasti niitä yksityisiä työpaikkoja, joita hallituksen massiiviset ja jättikalliit työvoimapoliittiset hankkeet turhaan etsivät.
  • Ilmastotoimet suunnitellaan siten ja siinä aikataulussa, että ne eivät nosta kansalaisten elinkustannuksia ja siten syö ostovoimaa. Hiilijalanjälkeä pienennetään parhaiten korvaamalla tuontia puhtaammalla kotimaisella tuotannolla.
  • Julkinen hallinto trimmataan muutaman vuoden aikana EU:n tehokkaimmaksi, mikä mahdollistaa verojen ja maksujen laskemisen sekä kestävyysvajeen kattamisen. Vain siten peruspalvelujen rahoitus voidaan turvata siinäkin tapauksessa, että talous kasvaa heikosti.
  • Julkisen sektorin pienentyessä verokiila pienenee. Tämä parantaa Suomen kilpailukykyä ja lisää työllisyyttä. Vapautuneita osaavia henkilöresursseja voidaan siirtää julkisen hallinnon sisällä työvoimapulaa kärsiviin tehtäviin, tai yksityiselle sektorille tekemään jotain, mitä Suomi voi myydä.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa! 

Lulu Ranne kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, diplomi-insinööri

Tapahtumakalenteri

Ei tapahtumia