Muutosesitys ja perustelut Linnan Kehityksen toimitusjohtajan vaihtamiseksi

Kaupunginhallitus 2.5.2018 § 208.
Kaupunginhallituksen päätös Linnan Kehitys Oy:n tilannekatsauksesta.

Muutosesitys

Päätösehdotusta täydennetään lauseella ”Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiön hallitusta käynnistämään välittömästi toimenpiteet toimitusjohtajan vaihtamiseksi.”

Perusteluja

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen omistamansa Linnan Kehitys Oy:n palvelusopimuksesta ensimmäisen kerran 20.1.2014. Valtuusto on asettanut yhtiölle sitovat tavoitteet ja mittarit vuodesta 2015 alkaen. Yhtiön johto on ollut mukana kehittämässä ja hyväksymässä yhtiölle asetettuja tavoitteita ja mittareita. Olen omalta osaltani tehnyt muutosesityksiä ja jättänyt eriäviä mielipiteitä mm. yhtiön tavoitteista ja mittareista, liiketoimintasuunnitelmasta ja palvelusopimuksista vuodesta 2014 alkaen.

Linnan Kehitys Oy ei ole usean vuoden kehittämisestä ja runsaasta rahoituksesta huolimatta saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Yhtiön toiminta on ollut pääosin piilossa veronmaksajilta, eikä kaupunki omistajana ole tosiasiallisesti kyennyt ohjaamaan yhtiön toimintaa, sillä siitä saadut tiedot ohjaaville elimille ovat olleet niukkoja. Yhtiön tekemät hankinnat ovat niin ikään olleet yhtiön toimintaa ohjaavilta luottamushenkilöiltä sekä toimintaa rahoittavilta veronmaksajilta piilossa.

Tietoon on lisäksi tullut, että yhtiössä on vakavia työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä puutteita sekä toistuvaa terveyttä vaarantavaa epäasiallista kohtelua ja häirintää. Yhtiössä esiintyy haitallisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Etelä-Suomen AVI on tehnyt yhtiöön työsuojelutarkastuksen 17.11.2017. Tieto tarkastuksesta saavutti omistajaohjauksesta vastaavan kaupunginhallituksen vasta huhtikuussa 2018 toisen käden tiedon kautta.
Yhtiössä on AVI:n vaatimuksesta käynnistetty tarkastuksen jälkeen toimenpiteitä, mutta ne ovat riittämättömiä. On myös merkillepantavaa, että yhtiöstä on lähtenyt tarkastuksen jälkeen useita työntekijöitä.

Tilanne yhtiössä on kokonaisuudessaan kestämätön ja siihen tulee puuttua välittömästi voimakkaalla omistajaohjauksella. Yhtiö ei kykene saavuttamaan nykyjohdon toimesta ja nykyisessä muodossaan sille asetettuja tavoitteita. On myös selvää, ettei yhtiön johtamista saada kehitettyä kaikin puolin laadukkaaksi, työilmapiiriä hyväksi ja henkilöstöä hyvinvoivaksi. Kaupungin onkin otettava vastuuta paitsi yhtiön tuloksista myös yhtiön työntekijöistä. Työpahoinvointiin on puututtava ja kiusaamisessa on oltava nollatoleranssi myös kaupungin yhtiöissä.

Kaupungin ja veronmaksajien edun kannalta on välttämätöntä, että yhtiöltä vaaditaan sille asetettuja tuloksia, todellista tulosvastuuta sekä ammattimaista ja laadukasta henkilöstö- ja substanssijohtamista. Koska nämä vaatimukset ovat yhtiölle selvästi liikaa, tulee yhtiölle nyt kuuluvat elinvoimapalvelut kokonaisuudessaan siirtää hallitusti suoraan kaupungin ylimmän johdon alaisuuteen. Tämä mahdollistaisi tehtävien toteuttamisen julkisuuslain mukaisesti sekä muun kaupunkiorganisaation kanssa tiiviissä yhteistyössä. Elinvoimapalvelut tuotettaisiin kokonaisuudessaan huomattavasti nykyistä läpinäkyvämmin, taloudellisesti kestävämmin sekä vaikuttavammin. Henkilöstön osalta noudatettaisiin kaupungin erinomaista ja vaikuttavaa henkilöstöohjelmaa ja -politiikkaa, jolla varmistetaan henkilöstön hyvinvointi. Yhtiön toimitusjohtajan vaihtaminen on ensimmäinen merkittävä askel kohti kaupungin strategian mukaisia, toimivia ja vaikuttavia elinvoimapalveluja.

Tämä eriävä mielipide on liitettävä pöytäkirjaan.

__________________
Lulu Ranne, Hämeenlinnassa 4.5.2018

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *