Vanajanlinnan vuokrasopimus on epäreilu muille alan yrityksille

Julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 28.4.2018

Hämeenlinnan kaupungin omistaman ainutlaatuisen kiinteistökokonaisuuden vuokraaminen on herättänyt keskustelua myös kaupunkiuutisissa. Vanajanlinnan jatkovuokrasopimus halutaan solmia merkittävän majoitus- ja ravintolapalveluita myyvän yrityksen kanssa. Tässä muutama huomionarvoinen näkökulma.

Kaupungin tulee pyrkiä pääsemään eroon kaikista kiinteistöistä, jotka eivät ole välttämättömiä peruspalveluiden turvaamiseksi ja aiheuttavat kaupungin taseeseen tappiota. Vanajanlinna on yksi tällainen kiinteistö. Vanajanlinnasta on aiheutunut tappiota kaupungin taseeseen viimeisen viiden vuoden aikana yli 1 milj.€. Jatkovuokrasopimuksessa esitetty vuokra ei kata tulevaisuudessakaan kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunki sitoutuu vuokraamisen myötä myös maksamaan jatkuvia, mittavia peruskorjauksia, jotka tavallisesti kuuluisivat yrityksen vastattaviksi. Peruskorjaustarpeet ovat tulevaisuudessa vähintäänkin viime vuosien tasolla. Lisäksi kaupungin on varauduttava mm. LVIS-järjestelmien uusimiseen. Kaupungille syntyvä tappio tulee siis edelleen kasvamaan.

Hämeenlinna kuitenkin päätti vuokrata Vanajanlinnan ainutlaatuisen, suojellun kiinteistökokonaisuuden alihintaan yhdelle yritykselle. Tämä antaa yritykselle selvän kilpailuedun muihin nähden, sillä useat kilpailijat omistavat suojeltuja taikka muutoin peruskorjausta vailla olevia kiinteistöjä ja myös korjaavat niitä omalla kustannuksellaan. Mikä yritys ei haluaisi tällaista kaupungin tarjoamaa kilpailuetua?

Myös EU-säädökset edellyttävät yritysten tasapuolista kohtelua. Mikäli yhtä tuetaan, on kaikkien muidenkin alan yritysten saatava vastaavaa tukea. Jos näin ei tapahdu, voidaan tilanne tulkita kielletyksi valtion tueksi. Tukitoimien rahoituslähteenä voivat eurooppaoikeudellisissa yhteyksissä olla myös kaupungit. Olennaista on, että tukitoimen vastaanottaja hyötyy tuesta ja tuki joko vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua. Tuki kattaa myös ne toimenpiteet, jotka alentavat yrityksen vastattavaksi tavallisesti kuuluvia kustannuksia. Jatkovuokrasopimus voidaankin tulkita tukitoimeksi, joka vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin.

Maakunnan matkailu sekä majoitus- ja ravintola-ala tarvitsevat lisää vetovoimaa. Tavoitteeseen tulee pyrkiä mm. yritysten tasapuolisella kohtelulla ja hyvällä yhteistyöllä. Perussuomalaiset edellyttävätkin, että kaikkia säädöksiä noudatetaan ja yrityksiä kohdellaan tosiasiallisesti tasapuolisesti. Tämän vuoksi jätimme vuokrasopimuspäätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Antero Niemelä (PS) ja Lulu Ranne (PS)

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *