Muutosesitys Asemanseudun pysäköintitalosta

Eriävä mielipide

Kaupunginhallitus 18.3.2019 § 113.

Kaupunginhallituksen päätös Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ennakkosuostumusasiasta – Asemanrannan pysäköintilaitoksen rakentaminen

Muutosesitys  

Kaupunginhallituksen ei pidä antaa ennakkosuostumusta Asemanrannan pysäköintilaitoksen rakentamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että selvitetään maankäyttösopimuksen purkamis- ja muutosmahdollisuudet velvoitepysäköinnin osalta. Mikäli purku / muutokset eivät ole mahdollisia, toteutetaan vain 1. vaihe.  

ERIÄVÄN PERUSTELUT

Ensisijaisesti kaupungin ei tulisi rakentaa Asemanrantaan pysäköintitalo laisinkaan. Rakennuttajien tulee itse vastata 100% velvoitepaikoistaan ja niiden kustannuksista. Toissijaisesti hankkeesta tulee toteuttaa vain 1. vaihe. 

Maankäyttösopimus

Maankäyttösopimusten tarve liittyy usein kaavoituksesta johtuvien kustannusten ja hyötyjen jakamiseen yksityisen maanomistajan ja kaupungin välillä. Nyt päätöksenteossa oleva ennakkosuostumusasia pohjautuu maankäyttösopimukseen, joka on kaupungin ja sen asukkaiden kannalta erittäin riskialtis ja epäedullinen. Maankäyttösopimus on myös asettanut kuntalaiset keskenään eriarvoisiin asemiin.

YIT:lle on luvattu velvoitepysäköintipaikkoja 50%:n hintaan rakennuskustannuksista. Hintaa on perusteltu vuorottaispysäköinnillä ja oletus on, että Asemanrannan asukkaat ovat arkipäivisin poissa pysäköintitiloista. Pysäköintiyhtiön pysäköintipaikkojen tarvelaskennassa (liite s. 3) ei kuitenkaan huomioida tällaista vuorokäyttöä lainkaan. Tosiasiassa vuoropysäköinti ei tulekaan toteutumaan, eikä siihen myöskään Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n laskelmissa uskota. Täten 50 %:n alennusta velvoitepaikkojen lunastajille ei pysty perustelemaan mitenkään. Tästä seuraa myös se, että muiden kuin velvoitepaikkojen pitäisi maksaa paitsi itsensä, myös 50% velvoitepaikkojen kustannuksista.

Kaupunki on sidottu maankäyttösopimuksella miljoonien investointeihin ja vähintään satojen tuhansien vuositappioihin. Sopimuksen muuttaminen tai purkaminen velvoitepysäköinnin osalta tulee selvittää.

Taloudellinen riski sekä laskelmien ja oletusten virheet

Kaupungin kokonaan omistaman pysäköintiyhtiön talous ei kestä uutta, kannattamatonta investointia. Mikäli investointi joudutaan tekemään epäedullisen maankäyttösopimuksen vuoksi, tulee investoinnin olla mahdollisimman pieni. Tällä minimoidaan yhtiön tarvitseman taloudellisen lisätuen tarve.

Investoinnin rahoitus- ja käyttökustannukset tulevat olemaan esitettyjä suuremmat. Kaupungin lainojen suojausaste oli vuonna 2017 88% ja lainojen keskikorko sen vuoksi 2,35 %. Suunnitelmassa on kuitenkin esitetty lainakoroksi 1 %, joka antaa lainanhoitokuluista väärän kuvan. Suunnitelmissa tulisi käyttää kaupungin lainojen suojattua keskikorkoa. Myös esitetyt käyttöastelaskelmat ovat epärealistisia. Nykyiset asemanseudun pysäköijät (250 – 300 autoa) eivät tule kaikki siirtymään pysäköintilaitoksen asiakkaiksi 660 € vuosihintaan. Täyttöaste tulee olemaan huomattavasti oletettua heikompi.

Tämä eriävä mielipide on liitettävä pöytäkirjaan. 

Hämeenlinnassa 24.3.2019

__________________ 

Lulu Ranne

Aihe(et): Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *