Muutosesitys Asemanrannan urakkakilpailusta

Kaupunginhallitus 26.11.2018

§ 482 Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ennakkosuostumusasia – Asemanrannan pysäköintilaitoksen urakkakilpailun käynnistäminen

Muutosesitys

Kaupunginhallitus päättää, että investoinnin kokonaisvaikutukset pysäköintiyhtiön ja kaupungin talouteen selvitetään ennen kuin kilpailuttamisesta päätetään. Kaupunginhallitukselle tulee esittää realistinen investointisuunnitelma, tulossuunnitelma, rahoitussuunnitelma sekä kassabudjetti. Suunnitelmissa on mm. varauduttava korkojen nousuun, käytettävä realistisia pysäköintimaksuodotuksia ja huomioitava muut mahdolliset investoinnit, joita pysäköintilaitosinvestointi edellyttää kaupunkikonsernilta. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että liityntäpysäköinti ja alueen kadunvarsipysäköinti toteutetaan irrallaan velvoitepysäköinnistä ja toteutetaan maksuttomana/aikarajoitettuna pysäköintinä myös jatkossa.

Eriävän mielipiteen perusteluja

Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n talous on heikko. Yhtiön nykyinen rahoitustulos (voitto + poistot) ei tälläkään hetkellä riitä edes kevennetyn lainanlyhennysohjelman kuluihin. Mikäli pysäköintiyhtiö investoi nykyisten laitosten lisäksi uusiin pysäköintilaitoksiin, tulee se tarvitsemaan kaupungilta jatkuvaa ja erittäin merkittävää pääomitusta tai avustusta selvitäkseen kuluistaan. Kaupunginhallituksella on velvollisuus olla selvillä tästä merkittävästä taloudellisesta rasituksesta ja riskistä ennen Asemanrannan pysäköintilaitosta koskevaa päätöstä.

Kaupunginhallitukselle esitetty Asemanrannan pysäköintilaitoksen noin xxM€:n kustannusarvio on riittävän tarkka, jotta investoinnin vaikutukset yhtiön ja kaupungin talouteen voidaan arvioida vähintäänkin lainan takaisinmaksuajan ajalta (20 vuotta). Pysäköintilaitoksen taloustarkastelussa on perusteltua käyttää nykyistä hinta-arviota 10-20%:n kustannusylitysvarauksella. Pysäköintilaitoksen investointisuunnitelma, tulossuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja kassabudjetti on mahdollista laskea olemassa olevien tietojen perusteella. Taloustarkasteluun, joka osoittaa investoinnin vaikutukset kaupunkikonsernin talouteen ei tarvita urakkatarjouskilpailua.

On joka tapauksessa selvää, että Asemanrannan mahdollisen pysäköintilaitoksen lainanhoitokulut tulisivat ylittämään yhtiön pysäköinti-, hoitovastike- tms. tuotot. Liityntäpysäköinnistä ei ole mitenkään saatavissa riittävästi tuloja paikkojen maksamiseksi. Liityntäpysäköinti ja alueen kadunvarsipysäköinti tuleekin erottaa velvoitepysäköinnistä ja säilyttää maksuttomana / aikarajoitettuna maantasopysäköintinä.  Asemanrannan maankäyttösopimus tulee ottaa uudelleen päätöksentekoon siltä osin kuin se koskee pysäköintiä. Asemanrannan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee vastata 100%:sti velvoitepysäköinnin rakennus, korko-, hoito- ja peruskorjauskustannuksista. Alueen rakentajat voivat esim. perustaa alueelle pysäköinnistä ja muista yhteisistä tiloista vastaavan kortteliyhtiön. 

Hämeenlinnan kaupungin taloustilanne on erittäin vakava. Uhkana on, että tulevien vuosien tilinpäätökset ovat selvästi alijäämäisiä, taloudellinen huoltosuhde heikkenee ja korjausvelan määrä kasvaa. Kaupungin on suhtauduttava erittäin kriittisesti kaikkiin investointeihin, jotka lisäävät kaupunkikonsernin menoja, heikentävät kaupungin taloutta eivätkä ole asukkaille välttämättömiä. Asukkaiden kannalta turhat investoinnit tulee jättää tekemättä tai niille tulee etsiä vaihtoehtoisia rakentajia ja investoija.

Kaupunkia tulee kehittää asukkaiden hyvinvointia lisäävällä ja taloutta tasapainottavalla kaupunkisuunnittelulla. Kalliit pysäköintilaitokset ovat este kaupungin asukaslähtöiselle ja taloudelliselle kehittämiselle.  

Tämä eriävä mielipide on liitettävä pöytäkirjaan.

__________________

Lulu Ranne, Hämeenlinnassa 2.12.2018

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *